bg-abw

WATCH OUR FILM

A BETTER WORLD

WITH SUSTAINABLE IT

2016-09-16-webinars-on-demand

Webinars on-demand

Closing the sustainability
gap in public procurement

Best practice Sustainable
IT Procurement

Toxics in IT-products

TITTA

TITTA

TITTA

TCO Development

TCO Development hjälper organisationer att integrera Hållbar IT som en prioriterad del av hållbarhetsarbetet. Med våra verksamhetsområden inom Hållbar IT skapar vi lösningar på hållbarhetsproblem kopplade till användning och tillverkning av IT. Genom att aktivt arbeta med Hållbar IT kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

Genom TCO Certified gör vi det möjligt att ställa krav för minskad social och miljömässig påverkan under IT-produkternas hela livscykel. Med stöd av GITaudit kan er organisation uppnå hållbarhetsvinster med hjälp av IT och UsersAward kartlägger och förbättrar användbarheten i er IT-verksamhet.

Vi kan hjälpa dig att:

  • ställa aktuella hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter och verifiera att de uppfylls
  • kartlägga och utveckla användbarheten i IT-systemen på er arbetsplats
  • utnyttja potentialen med Hållbar IT för att skapa konkreta hållbarhetsvinster
  • jämföra med och lära av andra organisationers framgångsrika arbete med Hållbar IT

Träffa oss i samband med events under oktober och november

Vi kommer att delta på flera event under oktober och november. Passa på att träffa oss för att prata om Hållbar IT.

18 October, 2016|Tags: , , |

Upphandla Hållbara IT-produkter – problem, svårigheter och lösningar

IT-produkter som möter hållbarhetskrav omfattas naturligtvis av miljökrav, men lika viktigt är sociala aspekter i tillverkningen av produkterna. Inga krav i världen är dock värda något utan att de verifieras på ett trovärdigt sätt. Tredjepartscertifieringar som TCO Certified har länge arbetat med verifiering av miljökrav. Att verifiera arbetet med socialt ansvarstagande i tillverkningen är mer komplicerat.

26 September, 2016|Tags: , , |

Kemikalieskatt på elektronik missar målet – reducerar inte farliga ämnen

Dagens regelverk i EU skapar endast incitament för att fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka kemikalier de ersätts med. Tyvärr gäller detsamma för den svenska kemikalieskatten. Detta är ett problem eftersom farliga kemikalier som fasas ut kan ersättas med ännu farligare alternativ, så kallad falsk substitution.

21 September, 2016|Tags: , , |

Watch webinar on-demand: New Sustainable IT Purchasing Guidance for Institutional Purchasers

In the fourth webinar of our 2016 Sustainable IT series, we welcomed Christina Macken, Director of Programs for the Sustainable Purchasing Leadership Council in the USA, who provided a preview of their upcoming Guidance for Leadership in Sustainable Purchasing – IT Hardware – version 2.0.

20 September, 2016|Tags: , , |

Ny undersökning visar efterfrågan på hållbarhet kopplat till smartphones

Rapporten från Greenpeace visar efterfrågan på smartphones som håller länge, som inte innehåller farliga ämnen och som enkelt kan repareras och återvinnas.

12 September, 2016|Tags: , , |

Almedalsveckan 2016

Sedan några år tillbaka har vi velat lyfta debatten om hållbar upphandling och hållbara IT-produkter under Almedalsveckan. Vi vill diskutera och synliggöra den negativa miljöpåverkan som tillverkningen av produkter bidrar till, men att det samtidigt finns stor potential att öka återanvändningen och möjligheter att påverkade produktens livscykel via hållbarhetskrav i upphandlingar. Vår förhoppning är att vi tillsammans med andra organisationer kan förklara vad du kan göra och hur vår tredjepartscertifiering TCO Certified bidrar till hållbara IT-produkter.

7 September, 2016|Tags: , , , , |

Nya projektorer som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified

Efterfrågan ökar på AV-produkter som uppfyller hållbarhetskrav. Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, en hållbarhetscertifiering för IT- och AV-produkter som omfattar krav på bl a energieffektivitet, bildkvalitet, socialt ansvar i tillverkningen.

2 September, 2016|Tags: , |

Fem sätt att kontrollera att er elektronik så hållbar som påstås

Vad krävs för att du ska kunna lita på tillverkarens påståenden om hållbarhet kopplat till IT-produkterna och dess tillverkning? Vi har svaret!

30 June, 2016|Tags: , , , |

Tydlig trend för hållbar upphandling i Sverige och USA

Vi ser en tydlig trend för hållbar upphandling i Sverige. Även i USA börjar det att röra på sig. Men det finns hundratals miljömärken. En djungel. Många frågar sig hur man ska välja. Det är faktiskt ganska enkelt, välj de som är tredjepartscertifieringar.

27 May, 2016|Tags: , , |

Almedalen: Hållbar upphandling, hur bidrar vi till schyssta villkor, för alla?

Offentliga inköp står för 600-800 miljarder kronor årligen. Det borde vara självklart att ställa hållbarhetskrav i kommuners och landstings upphandlingar och att därmed ta ansvar hur medborgarnas pengar används. Det görs tyvärr inte idag den utsträckningen som är möjlig.

26 May, 2016|Tags: , , , |