bg2

Vad finns
i en smartphone

4 juli. 13:00-14:00 | Skeppsbron 24

Är juristerna ett hinder för
hållbar upphandling?

6 juli. 12:00-13:00 | Sal E30, Campus Gotland

Hållbar upphandling, hur bidrar
vi till schyssta villkor, för alla?

6 juli. 15:45-16:30 | Strandgatan 1

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi
– 
hur påverkas elektronikbranschen?

7 juli. 12:30-14:00 | Strandgatan 1

bg-slider

Se våra webinar on-demand

Closing the sustainability
gap in public procurement

Best practice Sustainable
IT Procurement

Toxics in IT-products

TITTA

TITTA

TITTA

TCO Development

TCO Development hjälper organisationer att integrera Hållbar IT som en prioriterad del av hållbarhetsarbetet. Med våra verksamhetsområden inom Hållbar IT skapar vi lösningar på hållbarhetsproblem kopplade till användning och tillverkning av IT. Genom att aktivt arbeta med Hållbar IT kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

Genom TCO Certified gör vi det möjligt att ställa krav för minskad social och miljömässig påverkan under IT-produkternas hela livscykel. Med stöd av GITaudit kan er organisation uppnå hållbarhetsvinster med hjälp av IT och UsersAward kartlägger och förbättrar användbarheten i er IT-verksamhet.

Vi kan hjälpa dig att:

  • ställa aktuella hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter och verifiera att de uppfylls
  • kartlägga och utveckla användbarheten i IT-systemen på er arbetsplats
  • utnyttja potentialen med Hållbar IT för att skapa konkreta hållbarhetsvinster
  • jämföra med och lära av andra organisationers framgångsrika arbete med Hållbar IT

Fem sätt att kontrollera att er elektronik så hållbar som påstås

Vad krävs för att du ska kunna lita på tillverkarens påståenden om hållbarhet kopplat till IT-produkterna och dess tillverkning? Vi har svaret!

30 June, 2016|Tags: , , , |

Tydlig trend för hållbar upphandling i Sverige och USA

Vi ser en tydlig trend för hållbar upphandling i Sverige. Även i USA börjar det att röra på sig. Men det finns hundratals miljömärken. En djungel. Många frågar sig hur man ska välja. Det är faktiskt ganska enkelt, välj de som är tredjepartscertifieringar.

27 May, 2016|Tags: , , |

Almedalen: Hållbar upphandling, hur bidrar vi till schyssta villkor, för alla?

Offentliga inköp står för 600-800 miljarder kronor årligen. Det borde vara självklart att ställa hållbarhetskrav i kommuners och landstings upphandlingar och att därmed ta ansvar hur medborgarnas pengar används. Det görs tyvärr inte idag den utsträckningen som är möjlig.

26 May, 2016|Tags: , , , |

Är din elektronik socialt ansvarsfull?

Vissa problem inom IT-tillverkningen – som blockerade nödutgångar eller säkerhetsutrustningar som inte fungerar – är relativt enkla att lösa. Men det finns utmaningar större än så. Allt från migrantarbetare som måste betala för att få jobb (nutida versioner av tvångsarbete), till att använda elever för simpla rutingöromål under sken av utbildning liksom extremt övertidsarbete. De mänskliga kostnaderna för IT-tillverkning kan vara överväldigande.

19 May, 2016|Tags: , , |

Watch webinar on-demand: Closing the sustainability gap in public procurement

Listen to our webinar, “Closing the sustainability gap in public procurement”, were we explore opportunities, dispel myths, identify gaps and effective solutions in the current approach to sustainability and procurement in public sector. A case study from Sweden are discussed as well as the vital role of public purchasers in driving positive change.

18 May, 2016|Tags: , , |

Använd märkningar och certifieringar för att uppnå globala miljömål

När ledare från 170 länder samlades i Paris för att bekräfta sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser anförde ordföranden för Global Ecolabelling Network (GEN), Björn-Erik Lönn, att mer än 50 länder och regioner redan har verktyg som kan hjälpa till: märkningar och certifieringar.

18 May, 2016|Tags: , , |

Almedalen: Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Idag upphandlar vi inte hållbart med våra skattepengar. Så det är bråttom att ställa om till en hållbar upphandling, som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Få koll på möjligheter och hinder.

13 May, 2016|Tags: , , , , |

Almedalen: EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – 
hur påverkas elektronikbranschen?

I EU Kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

13 May, 2016|Tags: , , , |

Almedalen: Vad finns i en smartphone?

Vad gör vi egentligen med vår smartphone när vi slutar att använda den? Samsung, Svanen och El-kretsen håller en workshop där vi tillsammans med besökare monterar isär smartphones för att ta reda på hur de ser ut, vad som egentligen finns inuti dem och vad som bör återvinnas.

13 May, 2016|Tags: , , |

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

Ett nytt förslag från Skolverket säger att all undervisning ska kunna ske via digitala verktyg. I praktiken innebär det att alla lärare och elever har tillgång till en dator eller surfplatta i arbetet. Nu måste landets kommuner förbättra arbetet med tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingen. Annars riskeras såväl vår miljö som elevers och lärares hälsa.

3 May, 2016|Tags: , |