Event

Du är här:/Event

Träffa oss i samband med events under våren

Passa på att träffa oss under något av dessa event för att prata om Hållbar IT.

27 January, 2017|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , |

Vilka framsteg har nya TCO Certified bidragit till under första året?

Välkommen på frukostseminarium där vi berättar om de framsteg vi gjort tillsammans med hjälp av den nya generationen av TCO Certified.

Upphandla Hållbara IT-produkter – problem, svårigheter och lösningar

IT-produkter som möter hållbarhetskrav omfattas naturligtvis av miljökrav, men lika viktigt är sociala aspekter i tillverkningen av produkterna. Inga krav i världen är dock värda något utan att de verifieras på ett trovärdigt sätt. Tredjepartscertifieringar som TCO Certified har länge arbetat med verifiering av miljökrav. Att verifiera arbetet med socialt ansvarstagande i tillverkningen är mer komplicerat.

26 September, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Almedalen: Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?

Idag upphandlar vi inte hållbart med våra skattepengar. Så det är bråttom att ställa om till en hållbar upphandling, som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Få koll på möjligheter och hinder.

13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , , |

Almedalen: EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – 
hur påverkas elektronikbranschen?

I EU Kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , , |

Almedalen: Vad finns i en smartphone?

Vad gör vi egentligen med vår smartphone när vi slutar att använda den? Samsung, Svanen och El-kretsen håller en workshop där vi tillsammans med besökare monterar isär smartphones för att ta reda på hur de ser ut, vad som egentligen finns inuti dem och vad som bör återvinnas.

13 May, 2016|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Debatt: Sätt tydliga mål för hållbarhet i kommande upphandlingsstrategi

Idag saknas det långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

11 April, 2016|Categories: Debatt, Event, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Almedalen: Världens chans att ställa om till modern upphandling

Idag finns flera lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Därför efterlyser initiativtagarna till kampanjen #Modupp2020 ansvarsfulla politiker som skapar allianser över partigränser så att ambitionerna varar längre än en mandatperiod.

4 June, 2015|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Kom och skruva isär en smartphone, vad finns inuti?

Välkommen på ett interaktivt seminarium där företrädare från återvinningsindustrin och tredjepartscertifieringen för IT-produkter TCO Certified samt mobiltelefontillverkaren Samsung monterar isär smartphones för att visa på hur de ser ut inuti.

1 June, 2015|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Workshop: så lyckas ni med en Modern Upphandling!

Vi välkomnar politiker och tjänstemän som arbetar i offentlig sektor till en kostnadsfri workshop i Stockholm om Modern Upphandling.

13 March, 2015|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |