Pressmeddelande

Du är här:/Pressmeddelande

Kemikalieskatt på elektronik missar målet – reducerar inte farliga ämnen

Dagens regelverk i EU skapar endast incitament för att fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka kemikalier de ersätts med. Tyvärr gäller detsamma för den svenska kemikalieskatten. Detta är ett problem eftersom farliga kemikalier som fasas ut kan ersättas med ännu farligare alternativ, så kallad falsk substitution.

21 September, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , , |

Nya projektorer som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified

Efterfrågan ökar på AV-produkter som uppfyller hållbarhetskrav. Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, en hållbarhetscertifiering för IT- och AV-produkter som omfattar krav på bl a energieffektivitet, bildkvalitet, socialt ansvar i tillverkningen.

2 September, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

Ett nytt förslag från Skolverket säger att all undervisning ska kunna ske via digitala verktyg. I praktiken innebär det att alla lärare och elever har tillgång till en dator eller surfplatta i arbetet. Nu måste landets kommuner förbättra arbetet med tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingen. Annars riskeras såväl vår miljö som elevers och lärares hälsa.

3 May, 2016|Categories: Debatt, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |

Fler mobila IT-produkter klarar hållbarhetskrav i TCO Certified

Nu finns 26 modeller av bärbara datorer och tablets, från främst Dell och Lenovo, som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter.

20 April, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Debatt: Sätt tydliga mål för hållbarhet i kommande upphandlingsstrategi

Idag saknas det långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

11 April, 2016|Categories: Debatt, Event, Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Självdeklaration från IT-producenterna inger falsk trygghet

Kemikalieinspektionen har testat elektronikprodukter och de visar sig fortfarande innehålla farliga ämnen som är förbjudna i EU. Trots lagstiftning importeras fortfarande elektronik som innehåller bly och förhöjda halter av ämnen som orsakar skada på både miljö och hälsa.

21 March, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|

Nya krav på deklaration av energi, återvunnen plast och vikt

Enligt den nya generationens krav i TCO Certified ska energiförbrukning, andel återvunnen plast samt produktens totalvikt anges. Dessa nyckeltal ska underlätta mätbarhet för organisationer som arbetar med Hållbar IT och ett kontinuerligt förbättrat hållbarhetsarbete.

16 March, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Välj energieffektiva bildskärmar med TopTen

Med hjälp av Top Ten kan företag och privatpersoner välja marknadens mest energieffektiva bildskärmar, som dessutom är certifierade enligt TCO Certified Displays. Det innebär att produkterna möter våra tuffa hållbarhetskrav under hela livscykeln.

16 February, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , , |

Riskfyllt att inte ta Hållbar IT på allvar

Hållbarhet är inte längre en konkurrensfördel utan en nödvändighet. Det gäller inte minst IT-industrin. Tillsammans kan vi skynda på processen. Vi uppmanar exempelvis kommunerna att sätta hållbarhetsmål vid upphandlingar.

11 December, 2015|Categories: Pressmeddelande|Tags: , |

Vi vill göra Hållbar IT enklare.

Varje år genereras runt 50 miljoner ton e-skrot i hela världen, och bara 13 % av alla dessa ton av elektronik återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vi på TCO Development jobbar varje dag för en positiv förändring inom Hållbar IT, som kemikalieanvändning, energikonsumtion och sociala frågor kring tillverkning.

Därför lanserar vi nu vår kampanj för en

19 November, 2015|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , |