Kontakta TCO Development

Kontakta oss med dina frågor om TCO Development eller våra verksamhetsområden TCO Certified, GITaudit och UsersAward. Vi hjälper gärna till med ytterligare information och är alltid intresserade av dina synpunkter.

Marknad
marketing@tcodevelopment.com

Press
press@tcodevelopment.com

Våra verksamhetsområden

TCO Certified – Hållbara IT-inköp
TCO Certified används för att välja IT-produkter som möter hållbarhetskrav under hela livscykeln.
purchasing@tcodevelopment.com

GITaudit – Ledningssystem för Hållbar IT
GITaudit analyserar företag och organisationer med målet att med hjälp av IT minska den totala miljöpåverkan.
gitaudit@tcodevelopment.com

UsersAward –  Hållbara IT-system
UsersAward synliggör problem i den digitala arbetsmiljön.
usersaward@tcodevelopment.com

För tillverkare av IT-produkter

Certifiering av IT-produkter
Certifiera era produkter enligt TCO Certified.
manufacturers@tcodevelopment.com