Pressrum

Du är här://Pressrum

Pressrum

Pressbilder och logotyper

Pressbildern och logotypern får användas fritt i samband med nyhetsartikel eller inslag om oss. Kontakta oss för annan användning.

Pressbilder
Logotyper

PR- och pressansvarig

Gabriella Mellstrand
gabriella.mellstrand@tcodevelopment.com
Mobile: + 46 706 35 83 51

Twitter: twitter.com/tcodevelopment
Facebook: facebook.com/tcocertified

Pressmeddelanden

Kemikalieskatt på elektronik missar målet – reducerar inte farliga ämnen

21 September, 2016|

Dagens regelverk i EU skapar endast incitament för att fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka kemikalier de ersätts med. Tyvärr gäller detsamma för den svenska kemikalieskatten. Detta är ett problem eftersom farliga kemikalier som fasas ut kan ersättas med ännu farligare alternativ, så kallad falsk substitution.

Nya projektorer som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified

2 September, 2016|

Efterfrågan ökar på AV-produkter som uppfyller hållbarhetskrav. Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, en hållbarhetscertifiering för IT- och AV-produkter som omfattar krav på bl a energieffektivitet, bildkvalitet, socialt ansvar i tillverkningen.

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

3 May, 2016|

Ett nytt förslag från Skolverket säger att all undervisning ska kunna ske via digitala verktyg. I praktiken innebär det att alla lärare och elever har tillgång till en dator eller surfplatta i arbetet. Nu måste landets kommuner förbättra arbetet med tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingen. Annars riskeras såväl vår miljö som elevers och lärares hälsa.

Fler mobila IT-produkter klarar hållbarhetskrav i TCO Certified

20 April, 2016|

Nu finns 26 modeller av bärbara datorer och tablets, från främst Dell och Lenovo, som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter.

Debatt: Sätt tydliga mål för hållbarhet i kommande upphandlingsstrategi

11 April, 2016|

Idag saknas det långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

Självdeklaration från IT-producenterna inger falsk trygghet

21 March, 2016|

Kemikalieinspektionen har testat elektronikprodukter och de visar sig fortfarande innehålla farliga ämnen som är förbjudna i EU. Trots lagstiftning importeras fortfarande elektronik som innehåller bly och förhöjda halter av ämnen som orsakar skada på både miljö och hälsa.

Nya krav på deklaration av energi, återvunnen plast och vikt

16 March, 2016|

Enligt den nya generationens krav i TCO Certified ska energiförbrukning, andel återvunnen plast samt produktens totalvikt anges. Dessa nyckeltal ska underlätta mätbarhet för organisationer som arbetar med Hållbar IT och ett kontinuerligt förbättrat hållbarhetsarbete.

Välj energieffektiva bildskärmar med TopTen

16 February, 2016|

Med hjälp av Top Ten kan företag och privatpersoner välja marknadens mest energieffektiva bildskärmar, som dessutom är certifierade enligt TCO Certified Displays. Det innebär att produkterna möter våra tuffa hållbarhetskrav under hela livscykeln.