Hållbar utveckling

Du är här:/Tag:Hållbar utveckling

Kemikalieskatt på elektronik missar målet – reducerar inte farliga ämnen

Dagens regelverk i EU skapar endast incitament för att fasa ut befintliga farliga kemikalier utan att reglera vilka kemikalier de ersätts med. Tyvärr gäller detsamma för den svenska kemikalieskatten. Detta är ett problem eftersom farliga kemikalier som fasas ut kan ersättas med ännu farligare alternativ, så kallad falsk substitution.

21 September, 2016|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , , |

Kemikalieskatt på produkter missar målet

Ekonomiska styrmedel är ett effektivt sätt att driva på en önskvärd utveckling, t ex minska farliga kemikalier i elektronikprodukter. Tyvärr kommer det förslag på kemikalieskatt har varit på remiss att missa målet.

17 August, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Förläng livslängden på IT-produkter genom cirkulärt tänkande

Återanvändning tillsammans med cirkulärt tänkande, är en nödvändighet för långsiktig hållbarhet. Det menar Anders Wijkman och Johan Rockström som talade på TCO:s konferens om effektivare resursanvändning, nya jobb och ett hållbart samhälle.
Läs mer.

3 June, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |

TCO Development deltar i Global Ecolabelling Network för att stärka tredjepartscertifiering

På Global Ecolabelling Networks årsmöte i Rio de Janeiro den 5:e till 9:e november driver TCO Development frågan att tredjepartscertifieringarnas ställning behöver stärkas.

29 October, 2012|Categories: Event, Nyheter|Tags: |

Unik innovation från TCO påverkar fortfarande IT-industrin mot hållbar utveckling – TCO Certified fyller 20 år

-Att få IT-produkter och dess produktion mer hållbara är viktigare än någonsin, menar Sören Enholm, VD på TCO Development i samband med att TCO Certified fyller 20 år som certifiering

11 October, 2012|Categories: Nyheter, Pressmeddelande|Tags: , , |

Fler kommuner bör använda Grön IT audit i sitt hållbarhetsarbete

Grön IT handlar dels om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda, dels om enkla åtgärder som att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Men hur vi hanterar gamla produkter som ersätts av nyare modeller är också en viktig aspekt. Rätt hanterat skapar återvinning och återbruk såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska fördelar för kommunen.

5 October, 2012|Categories: Nyheter|Tags: , |

Se vårt andra webinar ”Structure Sustainable AV: How Guidelines, Standards and Programs Empower AV Pros”

TCO Development och Project Green AV presenterar Green AV University webinar, How Guidelines, Standards and Programs Empower AV Pros. Webinaret är det andra i den kostnadsfria serien med expertutlåtande om hållbar utveckling inom AV. Sändningen sker den 21 augusti, 2012, klockan 17.00.

16 August, 2012|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

TCO Development nominerad till AV-Awards för innovation inom Grön IT

TCO Development har nominerats som kandidat till AV Magazine årliga AV-Awards. Det är TCO Certified Projectors som blivit nominerad i kategorin Green or Environmental Projector of the year. TCO Certified Projectors är en hållbarhetsmärkning för projektorer som syftar att påverka AV branschen att arbeta för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsförhållandena vid produktion av projektorer och samtidigt förbättra prestandan på projektorerna.

2 August, 2012|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Inbjudan till Almedalsveckan 2012

Inbjudan till möte under Almedalsveckan 2012

26 June, 2012|Categories: Nyhetsbrev|Tags: , |

Almedalen 4 juli – Hur kan IT användas för hållbar utveckling?

Kan vi med hjälp av IT bidra till hållbar utveckling i både företag och organisationer? På seminariet diskuterar vi om det går att reducera miljöpåverkan och kostnader med relativt enkla åtgärder. Kan gröna IT-åtgärder med rätt synsätt och verktyg på kort sikt spara energi och pengar och på lite längre sikt effektivisera en verksamhet med fokus på miljö- och klimatpåverkan? Från och med i år ingår frågor om grön IT i Miljöaktuellt kommunranking.

17 June, 2012|Categories: Event|Tags: , |