Socialt ansvar i tillverkningen

Du är här:Home/Tag:Socialt ansvar i tillverkningen

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

En ny rapport från TCO Development visar på både förbättringar och fortsatta problem hos 17 större IT-varumärken i arbetet med att uppfylla kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Uppgifterna i rapporten The State of Socially Responsible Manufacturing gäller för perioden september 2012 till

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Pressmeddelande|Tags: |

Både framsteg och utmaningar i IT-industrins arbete med socialt ansvar i tillverkningen

Allt fler organisationer och företag över hela världen efterfrågar smartphones, datorer och andra IT-produkter med minskad social och miljömässig påverkan under tillverkning, användning och sluthantering. Samtidigt innebär kortare produktlivscykler och högt tryck på ny teknik en allt större press på IT-industrin och dess komplexa leverantörskedja att leverera nya modeller allt snabbare och till lägre kostnader.

2017-03-06T09:29:47+00:00 28 August, 2014|Categories: Nyheter, Rapport|Tags: , , |

Almedalen – Upphandling: En väg till schysta villkor i låglöneländer!

Ingen skyddsutrustning, bristfällig utbildning i arbetsmiljö, löner som inte försörjer en familj och ingen möjlighet till inflytande. Det här är ofta villkoren i fabriker och i produktionen i låglöneländer.
Välkommen till ett samtal i Almedalen den 29 juni som ger konkreta lösningar och exempel på hur vi kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via inköp och upphandlingar.

2017-03-06T09:29:50+00:00 20 May, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Experterna: EU-direktivet möjliggör krav på ILO:s kärnkonventioner

– Det är inte längre svårt och riskabelt att ställa miljö- och sociala krav enligt det nya direktivet men upphandlare behöver nog bli lite modigare och kreativa, säger professor Peter Kunzlik. På en konferens i Stockholm den 29 april 2014 medverkade två av Europas experter på EU-rätt och offentlig upphandling, Catherine Barnard, juridikförfattare och professor i EU-rätt vid University of Cambridge och Peter Kunzlik, professor i juridik med inriktning på offentlig upphandling vid University of East Anglia.

2017-03-06T09:29:50+00:00 14 May, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , |

Orättvisor i produktionen kvarstår när IT-industrin skruvar upp temperaturen för nya produkter

I februari samlades mobilbranschen på Mobile World Congress i Barcelona för att visa upp tusentals nya smartphones, tablets och andra mobila produkter. Tyvärr pratades det ingenting om den mänskliga kostnaden som medföljer tillverkningen av alla dessa produkter.

2017-03-06T09:29:53+00:00 26 February, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |

Vi har verktyget för att ställa sociala krav vid IT-inköp

Det är svårt för enskilda inköpare att ensamma påverka IT-industrin i en hållbar riktning. Därför finns TCO Certified som gör det möjligt för inköpare över hela världen att ställa gemensamma krav på socialt ansvar i produktionen och andra hållbarhetskrav på IT-produkter och deras tillverkning.

2017-03-06T09:29:53+00:00 25 February, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |

Ställ upphandlingskrav som når ända in i fabrikerna – konferens i Schwerin

Konferensen om socialt ansvarsfull IT-upphandling den 20 och 21 februari i tyska Schwerin är en av årets viktigaste händelser för alla som är intresserade av att ställa sociala krav vid upphandling av IT-produkter. Vi är inbjudna för att berätta om kraven i TCO Certified på socialt ansvar i produktionen och om vilken effekt vi ser att kraven har haft hittills.

2017-03-06T09:29:53+00:00 14 January, 2014|Categories: Event, Nyheter|Tags: , , |